Cookie policy för hemsidan för Europaparlamentets kontor i Sverige

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen på vår sajt. Vi använder dem inte för att samla personlig information utan enbart av statistiska skäl via Google Analytics. Om du vill veta mer om hur du inaktiverar cookies på din dator, besök www.aboutcookies.org

FORTSÄTT
 
 
 
 
 .

Nyheter från Europaparlamentets informationskontor, v 19

04/05/2012
 

Nyhetsbrev för 7-13 maj 2012

Europadagen den 9 maj i Europahuset och Kungsträdgården
Kent Johansson på Stockholms universitet den 15 maj
Herman Van Rompuy på besök i Sverige
Europaparlamentariker för en dag
Praktikplatser i Europaparlamentet
Pristak för roamingavgifter
Tydligare lagstiftning vid förtalsmål
Ansvarfrihet för budgeten 2010
Omröstning om nya regler för bolåneavtal
Acta-avtalet i utskottet för framställningar
Internationella utredningar ska underlättas
Diskussion om EU:s budget 2013
Utfrågning om åtgärdspaketet "Bättre flygplatser"
Schulz om Europas framtid
Broschyren "Välkommen till Europaparlamentet" - ny uppdaterad version!

 

Europadagen den 9 maj i Europahuset och Kungsträdgården

På onsdag den 9 maj är det Europadagen − det var den 9 maj för 62 år sedan som den första stenen i EU-bygget lades. Under Europadagen finns Europaparlamentets informationskontor i Kungsträdgården tillsammans med EU-kommissionen och medlems- och kandidatländernas ambassader. Ambassaderna bjuder på musik och dans och du kan även testa dina EU-kunskaper i frågesport.  

Klockan 9.00 bjuder Europaparlamentet även in till ett panelsamtal i Europahuset om det danska ordförandeskapet med Cecilia Wikström (FP, ALDE) och Olle Ludvigsson (S, S&D), Danmarks ambassadör Kirsten Malling Biering och Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige.

Panelsamtalet är ett av flera samtal och seminarier som arrangeras i Europahuset under dagen. Fullständigt program finner du via länken nedan. Varmt välkommen!

 

Nästa vecka

Nästa vecka är det minisession i Bryssel. Då ska Europaparlamentarikerna bland annat diskutera och rösta om ett eventuellt pristak för dataroaming. Även parlamentets utskott har möten i nästa vecka.

I utskottet för framställningar kommer ledamöterna på torsdagen att diskutera en framställning om Acta och utskottet för ekonomi och valutafrågor ska rösta om nya regler för bolåneavtal. Läs mer om nästa veckas aktiviteter nedan.

 

Kent Johansson på Stockholms universitet den 15 maj

Den 15 maj deltar Kent Johansson (C, ALDE) i ett seminarium tillsammans med utbildningskommissionär Androulla Vassiliou på Stockholms universitet. Ämnet för seminariet är kommissionens förslag till EU:s nya utbildningsprogram, kallat "Erasmus för alla". Programmet är gemensamt för allmänna och yrkesinriktade utbildningar, ungdom och idrott och är planerat att starta 2014. Seminariet börjar kl. 11.30 och hålls i Aula Magna.

För anmälan, maila comm-rep-sto-rsvp@ec.europa.eu senast den 12 maj, ange Erasmus i mejlets ämnesrad.

 

Herman Van Rompuy på besök i Sverige

Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy besöker idag fredag den 4 maj Sverige för överläggningar med statsminister Fredrik Reinfeldt.

På dagordningen står bland annat den ekonomiska situationen i eurozonen, tillväxtfrågor samt EU:s nästa budget.

 

Europaparlamentariker för en dag

Är du gymnasielärare? Vill du låta dina elever prova på att vara Europaparlamentariker för en dag? Om dina elever dessutom har slutfört eller påbörjat ett projekt som anknyter till EU och dessutom har tillräckliga språkkunskaper för att kunna debattera på engelska eller franska har ni chans att vinna en plats i Euroscola i Europaparlamentet i Strasbourg. Deadline för ansökan är den 9 maj.

 

Praktikplatser i Europaparlamentet

Om du har en avslutad universitetsutbildning kan du söka avlönad praktik i Europaparlamentet. För att börja praktiken i höst är sista ansökningsdatum den 15 maj. Det finns även oavlönade praktikplatser, där förtur ges till den som har praktik inom ramen för sin utbildning. Sista ansökningsdag för praktik i höst är den 1 juni.

 

Minisession i Bryssel 9-10 maj:

 

Pristak för roamingavgifter

Ett pristak för avgifter på dataroaming ska förhindra chockräkningar i samband med mobiltelefonanvändning utomlands, enligt ett förslag.

Förslaget har redan godkänts av utskottet för industrifrågor, forskning och energi, liksom i en informell överenskommelse mellan utskottet och rådet. Debatt i kammaren hålls på onsdag och omröstning sker följande dag.

 

Tydligare lagstiftning vid förtalsmål

Gränsöverskridande mål inom EU angående förtal samt kränkning av den personliga integriteten ska införas i den så kallade Rom II-förordningen. Det föreslår Cecilia Wikström (FP, ALDE) i ett initiativbetänkande om utomobligatoriska förpliktelser som i april antogs av utskottet för rättsliga frågor. På onsdag diskuterar ledamöterna förslaget följt av omröstning under torsdagen.

 

Ansvarfrihet för budgeten 2010

På torsdag ska ledamöterna diskutera och rösta om 43 förslag om ansvarsfrihet för en rad olika institutioner. Christofer Fjellner (M, EPP) är föredragande för två av dem.

Dessa gäller ansvarsfrihet för kommissionen för EU:s allmänna budget 2010, samt Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter inom ramen för ansvarsfriheten för kommissionen för 2010.

 

I utskotten:

 

Omröstning om nya regler för bolåneavtal

På tisdag i nästa vecka ska utskottet för ekonomi och valutafrågor rösta om gemensamma regler för bolåneavtal. Förslaget inkluderar bland annat höga informations- och kunskapskrav för kreditgivare för att säkra tillgången på information kring lån och villkor för låntagare.

 

Acta-avtalet i utskottet för framställningar

I nästa vecka komma utskottet för framställningar att behandla flera framställningar som berör Acta-avtalet. Bland dem som lagt fram framställningar finns bland annat britten Alex Wilks, från organisationen Avaaz, som samlat 2,5 miljoner underskrifter mot Acta. Mötet sker i närvaro av dem som lagt fram framställningarna.

 

Internationella utredningar ska underlättas

Gränsöverskridande kriminalutredningar ska underlättas. Det är grunden i det förslag om en europeisk utredningsorder som utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor kommer att rösta om på tisdag. Enligt förslaget ska det finnas tydligare regler för hur medlemsländer ska hjälpa varandra vid kriminalutredningar som berör fler än ett land.

 

Diskussion om EU:s budget 2013

På torsdag kommer budgetutskottet att ha en förberedande diskussion om EU:s budget 2013, inför de informella samtalen mellan Europaparlamentet, Europeiska rådet och kommissionen. Diskussionen är en del av det nya budgetförfarandet som följer av Lissabonfördraget.

 

Utfrågning om åtgärdspaketet "Bättre flygplatser"

Utskottet för transport och turism kommer på tisdag att hålla en utfrågning med experter och kommissionen gällande åtgärdspaketet "Bättre flygplatser". Några av de punkter som ska diskuteras är framtida regler för driftrestriktioner baserat på buller samt fördelning av landnings- och starttider för att öka effektiviteten på EU:s största flygplatser.

 

Noterat:

 

Schulz om Europas framtid

Eftersom första dagen av nästa veckas minisession infaller på Europadagen, inleds den med att Europaparlamentets talman Martin Schulz gör ett uttalande om Europas framtid. Efter detta följer anföranden från talespersoner från de olika politiska grupperna.

 

Broschyren "Välkommen till Europaparlamentet" - ny uppdaterad version!

Efter att Lissabonfördragit trätt i kraft och över halva tiden av Europaparlamentets mandatperiod förflutit, har flera förändringar skett, både i Europaparlamentets verksamhet och i dess organisation.

Nu kan du beställa den uppdaterade versionen av basbroschyren "Välkommen till Europaparlamentet". Den innehåller svar på de vanligaste frågorna om parlamentet och information om ledamöter, politiska grupper och utskott. Materialet är gratis och skickas kostnadsfritt inom EU.

 

Följ oss på vår hemsida, Facebook och Twitter

Helena Lagerholm, Karin Eriksson och Karin Bromander, fredagen den 4 maj 2012, kl. 12.00

 .