skip to content
 
 
Logga för Romfördraget 60 år
Romfördraget 60 år
 
 .

Europaparlamentets informationskontor i Sverige

 .

Romfördraget fyller 60 år: den 25 mars 1957 skrevs EEG-fördraget under i Rom.

EUROPA - Romfördraget fyller 60 år | European Union website, the official EU website
 
 .

Pressmeddelanden

Europaparlamentet i Bryssel
Vilka möjligheter har kvinnor att nå och arbeta i ledande politiska och ekonomiska positioner? Hur ser pensions- och löneklyftorna ut mellan kvinnor och män i Europa? Du som är journalist kan söka ett resestipendium till Bryssel för att delta i ett presseminarium om kvinnors ekonomiska egenmakt.
Plenisalen, Europaparlamentet i Bryssel
Samtidigt som Storbritannien väntas ansöka om utträde ur unionen, högtidlighåller medlemsländerna 60-årsdagen av Romfördraget, som utgör grunden för EU-samarbetet. Du som är journalist kan söka ett resestipendium till Bryssel för att delta i ett presseminarium om unionens framtida utseende och utmaningar, den 21-22 mars.
Robot
Vem bär ansvaret om robotar orsakar skada? Hur kan EU-regler påverka utvecklingen av robotar och artificiell intelligens? Som journalist kan du ansöka om ett resestipendium för att delta i ett seminarium om behovet av regler för robotteknik och AI.

Aktiviteter

Anna Hedh och Linnéa Engström
Vilka möjligheter har kvinnor att nå och arbeta i ledande politiska och ekonomiska positioner i Sverige och i Europa? Välkommen på ett panelsamtal om kvinnors ekonomiska egenmakt den 8 mars i Europahuset.
Max Andersson och Christofer Fjellner
EU:s budget är något som många har åsikter om. Riktar budgeten in sig på rätt politikområden, används den på ett effektivt sätt och hur kan jag som enskild medborgare veta att det är så? Hur påverkas budgeten av Brexit? Välkommen på ett panelsamtal i Europahuset den 6 mars.
Jakop Dalunde och Christofer Fjellner
Nu har Europaparlamentet nått halvvägs in i sin femåriga mandatperiod. Välkommen på ett panelsamtal där vi tar pulsen i halvtid och blickar fram mot den andra halvan. Vilka utmaningar står Europa inför 2017?
Banner seminarium med Rädda barnen
Vart fjärde barn i EU befinner sig i riskzonen för fattigdom eller social utestängning. Vilken betydelse har skolan i bekämpning av ojämlikhet och barnfattigdom i EU? Välkommen på ett panelsamtal till Europahuset den 20 januari.