Cookie policy för hemsidan för Europaparlamentets kontor i Sverige

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen på vår sajt. Vi använder dem inte för att samla personlig information utan enbart av statistiska skäl via Google Analytics. Om du vill veta mer om hur du inaktiverar cookies på din dator, besök www.aboutcookies.org

FORTSÄTT
 
 
 

Euroscola — Hur går tävlingen till?

Är du gymnasielärare? Har dina elever slutfört eller påbörjat ett projekt som anknyter till EU? Exempel på detta kan vara: en utställning som kretsar kring EU, en artikelserie eller kanske ett projektarbete kring Sacharovpriset för tankefrihet (ett medborgarrättspris som Europaparlamentet delar ut årligen den 10 december). Det kan också vara ett EU-projekt på sociala medier t ex en podcast, blogg eller FB-sida.

Projektet kan ha gjorts inom flera olika skolämnen t.ex. svenska, B- eller C-språk, historia, samhällskunskap etc. Det huvudsakliga är att projektet är mer än en EU-kurs och att det kommit en bit på väg och inte är i uppstartsfasen. Om dina elever dessutom har tillräckliga språkkunskaper för att kunna debattera på engelska eller franska har ni chansen att vinna en plats i Euroscola och träffa andra jämnåriga från Europa på plats i Europaparlamentet i Strasbourg.

Ni skickar in en utförlig presentation av projektet, det vill säga en text som detaljerat beskriver projektets praktiska utformning, syfte och som gör det möjligt att bedöma ditt och elevernas arbete. Även sådant som illustrerar projektet ska finnas med i ansökan, exempelvis bilder tagna under projektets gång, prov på slutprodukter eller andra resultat. Om projektet även skapat ringar på vattnet och påverkar elevernas närmaste miljö bör också det inkluderas i ansökan.

Ersättning

Ett antal svenska gymnasieklasser eller -grupper kommer att få medverka i Euroscola i Strasbourg årligen. Ersättningen per elev varierar med avståndet mellan skolan och Strasbourg i Frankrike.

Elevgruppen får maximalt bestå av 24 elever och två lärare och minst 10 elever och en lärare. Varje skola kan också bjuda in en journalist att följa med och denne får sin resa betald av Europaparlamentet. Samma skola kan endast vinna en plats vartannat år, ej två år i följd. 

Program

De vinnande grupperna börjar sitt arbete redan i klassrummet. Om du vill kan du bjuda in ditt lokala Europa Direkt-kontor eller Europaparlamentets informationskontor i Stockholm för en slutföreläsning inför avresan. Debattämnen kommer att meddelas gruppen i god tid före resan och eleverna ska tillsammans med sina lärare förbereda och läsa in sig på de aktuella områdena. Väl på plats i Strasbourg delas eleverna upp i grupper tillsammans med elever från andra medlemsländer för debatter i "utskott" under förmiddagen för att under eftermiddagen diskutera i "plenum". Arbetsspråket för eleverna är engelska eller franska och alla debattinlägg görs på ett annat språk än elevens modersmål. 

Datum för Euroscola våren 2017

20 januari

2 februari

17 februari

9 mars

17 mars

23 mars

30 mars

7 april

27 april

11 maj

19 maj

Sista datum för inlämnande av tävlingsbidrag är den 7 november. Välkommen med din skolas bidrag!

Tävlingsbidraget skickas per e-post till: epstockholm@ep.europa.eu med cc. rut.lindstrom@ep.europa.eu

 .
 .
 
 .

Euroscolatävlingen hösten 2016

 .

Vi gratulerar de skolor som vunnit deltagande vid Euroscola hösten 2016 och önskar dem lycka till i Strasbourg! Skolorna som vunnit och motiveringarna till vinsten är:

7 oktober: Wisbygymnasiet i Visby

Wisbygymnasiet har anordnat en förläsningsserie där eleverna i ekonomiprogrammet fått i uppdrag att se sig som ”EU-ambassadörer” för att sprida kunskap om EU, framför allt till yrkesprogrammen som möter EU direkt i vardagen som yrkesmänniskor. Projektet är väl genomfört, ambitiöst och engagerat och eleverna har på ett naturligt sätt spridit EU-kunskap i sin skola.

13 oktober: Kunskapskällan i Herrljunga

Skolan har arbetat med EU:s beslutsprocesser och institutioner. Målet med projektet har varit att komma fram till ”råd till EU:s makthavare”. Man har anordnat en frågestund med kommunpolitikerna i Herrljunga för att få ett lokalt perspektiv på EU:s lagstiftning. Denna frågestund har även filmats för att fler ska kunna ta del av den. Många av de frågor som eleverna arbetat med tangerar Europaparlamentets värden såsom jämställdhet mellan könen, rätt till utbildning, kulturutbyte med flera.

10 november: Söderslättgymnasiet i Trelleborg

Ekonomiprogrammet på Söderslättgymnasiet har genomfört ett EU-rollspel som involverat flera ämnen och även det naturvetenskapliga programmet och på så sätt gjort projektet programöverskridande. Diskussionsämnena har varit flyktingkrisen, mänskliga rättigheter och EU:s roll i att stödja och underlätta detta arbete och målet med projektet har varit att "synliggöra hur EU agerar både på lokal, nationell och nationsövergripande nivå".

25 november: Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg

I samarbete med ED-kontoret Skåne Nordväst har eleverna fördjupat sig i sex olika frågeställningar kring mänskliga rättigheter och demokrati, lågt valdeltagande med mera. Elevernas analyser i sitt arbete kommer att diskuteras i tvärgrupper och de förväntas sprida sina kunskaper både på och utanför skolan och de kommer att använda sig av av sitt arbete i ett kommande rollspel.

8 december (nyinsatt datum): Tornedalsskolan i Haparanda

Tornedalsskolan har ämnesövergripande anordnat en utställning om integration och hur politiska beslut påverkar vardagen. Utställningen visades av eleverna på stadsbiblioteket och på kommunens resecentra i anslutning till Europadagen den 9 maj. Utställningen kommer vidare att presenteras för övriga elever på skolan. Skolans intentioner att nå ut med information om EU är berömvärd och faller väl inom ramen för Euroscolas kriterier.

16 december: Sundlergymnasiet i Vårgårda

Sundlergymnasiet har genomfört ett projektarbete kring EU-samarbetet med utgångspunkt i debatten kring ”Brexit or Bremain” I sitt projekt har man intervjuat ungdomar i Storbritannien och inkluderat flera olika skolämnen. Genom att ge eleverna en mängd olika uttryckssätt att gestalta resultatet av sina arbeten; exempelvis podcast, tv-show, sång, undervisningsfilm, ökas möjligheten till spridning av information om EU och Europaparlamentet till andra elever på skolan och kommunen.

 

 
 .